Korvaus myöhästyneestä tai peruuntuneesta lennosta – Ohjeet

Lennot myöhässä tai peruuntuneet ja asiat mullin mallin? Tämä on hyvin yleinen ongelma, johon matkailija voi törmätä matkustaessa, johon on onneksi kuitenkin monta ratkaisua. Tässä kattavat tiedot siihen, miten korvaus myöhästyneestä lennosta haetaan ja minkälaisia etuja olet oikeutettu saamaan.

Lentojen myöhästyminen ja peruuntuminen on hyvin yleinen ongelma ympäri maailman. FlighStats sivuston tietojen mukaan jopa yli 8 000 lentoa myöhästyy päivittäin ympäri maailman ja peruutuksiakin tapahtuu reilusti yli tuhat. Kuitenkin vain alle 2% korvauksiin oikeutetuista tietää miten ja minkä verran he ovat niitä oikeutettu saamaan.

Artikkeli jatkuu alla
Hae korvausta myöhästyneestä tai peruuntuneesta lennosta tästä palvelusta!
Lentoliput osamaksulla
Artikkeli jatkuu...

Minkälaista apua sinun kuuluu saada?

Peruuntumiset, myöhästymiset ja muut ongelmat ovat harmillisia, eikä niille aina voi välttämättä yhtään mitään. Monessa tilanteessa sinulla on kuitenkin oikeuksia, jotka voivat tehdä tästä ikävästä tilanteesta hieman helpomman. Alta löydät vinkit siihen millaisia korvauksia sinun tulee saada jos:

 • Lentosi on myöhässä
 • Lentosi tai matkasi on peruutettu
 • Matkasuunnitelmaasi kuului jatkolentoja, jotka joko peruuntuivat tai niiden kohdalla oli myöhästymisiä
 • Kärsit lennon aikana matkatavaraongelmista, kuten kadonneista tai myöhässä saapuneista matkatavaroista

Myöhästynyt lento

Myöhästynyt lento

Lennon viivästyminen on ehdottomasti yleisin ongelma lentomatkustamisen osalta. Euroopan Unionin tuomioistuin otti ongelmaan voimakkaasti kantaa vuonna 2012 asetuksella, joka on määritellyt pitkälti, mikä on oikea lennon myöhästymisen korvaus. Tämä asetus, sekä monet alla mainituista korvauksista koskevat kaikkia EU:n sisäisiä lentoja, EU:sta lähteviä lentoja, sekä EU:sta kotoisin olevien lentoyhtiöiden lentoja.

Voit lukea tästä Euroopan parlamentin sivuilta:
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/48/passenger-rights

Määräyksen myötä lennon viivästyminen velvoittaa lentoyhtiön muun muassa tarjoamaan sinulle huolenpitoa. Huolenpidon laajuuteen vaikuttaa lennon pituus sekä aika, jonka joudut odottamaan lentoasi. Myöhästyneen lennon korvaukset ja huolenpito pitävät sisällään:

 • Aterioita ja juomia suhteutettuna odotusaikaan
 • Kaksi maksutonta puhelua tai sähköpostiviestiä
 • Hotellimajoituksen sekä kuljetuksen lentoasemalta hotellille, niissä tilanteissa kun yöpyminen on välttämätöntä.

Monesti lentoyhtiöt antavat erilaisia virvokelipukkeita, joita voi lunastaa lentoasemalla. Lentoyhtiöiden välillä voi olla runsaasti eroja siinä kuinka paljon ja milloin tällaisia palveluita saat. Mikäli myöhästymisen tai peruutuksen johdosta joudut itse tekemään ruoka- tai majoitushankintoja, kannattaa kuitit pitää visusti tallessa korvausvaatimuksia varten.

Näiden huolenpitotoimenpiteiden lisäksi sinulle kuuluu yleensä korvaus myöhästyneestä lennosta.

ApolloApollo

Mikä on yleinen korvaus myöhästyneestä lennosta?

Korvaukset lentojen myöhästymisestä määräytyvät viivästymisen pituuden ja lennon pituuden mukaan. Jos lento on viivästynyt ja myöhässä yli 3 tuntia aikataulun mukaisesta saapumisajankohdasta, olet yleensä oikeutettu vakiokorvaukseen.

Vakiokorvaus määräytyy näin:

Matkan pituus Lennon viivästys Vakiokorvaus
enintään 1 500 km yli 3 tuntia 250 euroa
EU:n sisäinen lento, joka on yli 1 500 km, tai EU:n ulkopuolelle suuntautuva lento, joka on 1 500-3 500 km pitkä yli 3 tuntia 400 euroa
Lento EU: ulkopuolelta (joko lähtevä tai saapuva) ja pituus yli 3 500 km 3-4 tuntia 300 euroa
Lento EU:n ulkopuolelta (joko lähtevä tai saapuva) ja pituus yli 3 500 km yli 4 tuntia 600 euroa

Lento myöhässä –korvaukset oikeuttavat sinut myös perumaan lennon ja saamaan lipun hinnan takaisin, mikäli viivästyminen on vähintään 5 tuntia. Näissä tilanteissa lentoyhtiön on palautettava lipun hinta 7 päivän kuluessa. Tällöin korvaus lennon viivästymisestä on lipun hinta kultakin matkan osalta, myös jo osittain tehdyn matkan osalta.

Huomioi kuitenkin se, että mikäli peruutat lentosi tällaisessa tilanteessa, sinä et ole enää oikeutettu yllä mainittuihin huolenpitokorvauksiin.

Mitä ovat poikkeukselliset olosuhteet?

Yllä mainittu korvaus myöhästyneestä lennosta riippuu kuitenkin niin kutsutuista poikkeuksellisista olosuhteista. Nämä tarkoittavat tilanteita, joissa lento myöhästyy:

 • Työtaistelujen takia
 • Lentämisen estävien sääolosuhteiden johdosta
 • Turvallisuusriskien takia ja näihin lukeutuvat esimerkiksi poliittisesti epävakaat olot sekä ilmaliikenteen hallintaa koskevat päätökset.

Poikkeukselliset olosuhteet ovat siis lentoyhtiöstä riippumattomia tilanteita, joita lentoyhtiö ei voi estää toimenpiteistä huolimatta. Jos myöhästyminen johtuu näistä poikkeuksellisista tilanteista, korvaus lennon myöhästymisestä ei yleensä ole mahdollinen.

Lentoyhtiön täytyy kuitenkin pystyä todistamaan, että viivästys johtui juuri poikkeuksellisista olosuhteista. Lentoyhtiön pitää myös pystyä näyttämään, etteivät he voineet välttää tilannetta soveltuvilla toimenpiteillä.

Kannattaa muistaa, etteivät tekniset viat lähtökohtaisesti lukeudu poikkeuksellisiksi olosuhteiksi ja ne ovat juuri usein syy lentojen myöhästymiseen tai peruuntumiseen. Korvaus lennon viivästymisestä kannattaa siis ehdottomasti selvittää.

Peruuntunut lento

Peruuntunut lento

Entäpä sitten jos lento ei ole vain myöhässä, vaan se peruutetaan kokonaan? Sinulla on käytössäsi kaksi vaihtoehtoa:

 • Pyytää lennon uudelleenreititystä, jolloin lentoyhtiön on tarjottava korvaava lento samoilla ehdoilla haluamaasi kohteeseen.
 • Pyytää lipun hinnan palauttamista, jolloin lentoyhtiön on tehtävä se 7 päivän kuluessa.

Jälleen kerran, peruuntunut lento oikeuttaa sinua saamaan lentoyhtiöltäsi huolenpitoa, johon sisältyvät myöhästymisen yhteydessä mainitut korvaukset.

Artikkeli jatkuu alla
Hae korvausta myöhästyneestä tai peruuntuneesta lennosta tästä palvelusta!
Lentoliput osamaksulla
Artikkeli jatkuu...

Mikä on korvaus peruuntuneesta lennosta?

Korvaus lennon peruuntumisesta määräytyy lennon pituuden ja uudelleenreitityksestä johtuvan viivästyksen mukaan. Vakiokorvaus peruuntuneesta lennosta voi olla seuraavanlainen:

Matkan pituus Lennon viivästys Korvaus
alle 1 500 km 0-2 tuntia 125 euroa
alle 1 500 km yli 2 tuntia 250 euroa
EU:n sisäinen lento, joka on yli 1 500 km pitkä, tai EU:n ulkopuolelle suuntautuva lento, joka on 1 500-3500 km pitkä 0-3 tuntia 200 euroa
EU:n sisäinen lento, joka on yli 1 500 km pitkä, tai EU:n ulkopuolelle suuntautuva lento, joka on 1 500-3500 km pitkä yli 3 tuntia 400 euroa
Lento EU:n ulkopuolelta (joko lähtevä tai saapuva) ja lennon pituus yli 3 500 km 0-4 tuntia 300 euroa
Lento EU:n ulkopuolelta (joko lähtevä tai saapuva) ja lennon pituus yli 3 500 km yli 4 tuntia 600 euroa

Milloin oikeutta vakiokorvaukseen peruuntuneesta lennosta ei ole?

Korvaus peruuntuneesta lennosta ei ole mahdollinen, mikäli lennon peruuntumisesta on ilmoitettu sinulle etukäteen. Lennon peruuntuminen –korvausvaatimus ei lain mukaan mene läpi, mikäli olet saanut peruuntumisilmoituksen:

 • Vähintään kaksi viikko ennen aikataulunmukaista lähtöaikaa.
 • Vähintään 7 päivää ja enintään 2 viikkoa ennen lähtöaikaa ja sinulle on tarjottu vaihtoehtoista kuljetusta, jonka lähtöaika olisi korkeintaan 2 tuntia aikaisempi tai saapumisaika alle 4 tuntia alkuperäistä myöhäisempi.
 • Alle 7 päivää ennen lähtöaikaa ja sinulle on tarjottu vaihtoehtoista kuljetusta, jonka lähtöaika olisi korkeintaan tuntia aikaisempi ja saapuminen alle 2 tuntia alkuperäistä myöhäisempi.

Tämän lisäksi myös lennon viivästymisen yhteydessä mainitut poikkeukselliset olosuhteet voivat viedä oikeutesi vakiokorvaukseen.

Jatkolennot

Jatkolennolta myöhästyminen tai sen peruuntuminen voivat oikeuttaa sinut saamaan korvauksia. Korvauksien suuruus ja niiden saaminen riippuu kuitenkin lentoyhtiöstä ja siitä, minkä maalainen se on, sekä maasta ja alueesta, jolta lento lähtee.

Korvaus peruuntuneesta tai myöhästyneestä jatkolennosta on usein hyvin samankaltainen kuin edellä mainitut korvaukset peruuntuneiden ja myöhästyneiden lentojen osalta, jos jatkolennot kuuluvat EU:n korvauksia säätelevien lakien piiriin. Korvausten määrä voi olla jopa yli 600 euroa, mutta niiden saantiin vaikuttavat edellä mainitut poikkeukselliset olosuhteet.

Korvauksia on mahdollista saada myös ulkomaanlennoilla ja tilanteissa, joissa lentoyhtiö ei ole EU:sta. Korvausten hakemisesta lisää myöhemmin ja vinkkejä muun muassa siihen, kuinka voit saada apua korvausten hakemiseen.

Kadonnut matkatavara

Matkatavaraongelmat

Lentomatkan ongelmat eivät liity vain lentojen myöhästymisiin tai peruuntumisiin. Matkatavaraongelmat voivat oikeuttaa korvausten hakemiseen, jos matkatavarasi viivästyvät, katoavat tai vahingoittuvat.

Viivästyneet matkatavarat

Mikäli matkatavarasi viivästyy, sinulla on oikeus korvausvaatimuksiin. Viivästymiseksi katsotaan, jos matkatavarat eivät saavu samalla lennolla kuin sinä. Tällöin korvauksen enimmäismäärä on noin 1 220 euroa. Korkeampaa korvausvastuuta voi hakea lentoyhtiöltä ennen matkaa, mutta siitä täytyy yleensä maksaa lisämaksu. Lisäkorvausta voi kuitenkin aina hakea vakuutusyhtiöltä.

Oikeus korvaukseen riippuu siitä, onko viivästynyt matkatavara tapahtunut meno- vai paluulennolla. Menolennoilla korvauksen saaminen on yleisempää, sillä se aiheuttaa yleensä erilaista vahinkoa kuin paluulennoilla. Menolentojen aikana voit esimerkiksi vaatia korvausta välttämättömistä hankinnoista, kuten hygieniatuotteista, muista säilyttää kuitit. Paluulennoilla olettamus on siis juuri se, että olet menossa kotiisi, jolloin matkalaukun viivästyminen ei aiheuta samanlaista vahinkoa.

Kadonneet matkatavarat

Matkatavarat katsotaan kadonneeksi, jos et saa niitä käsiisi 21 päivän kuluessa lennon laskeutumisesta. Korvauksia on mahdollista hakea, mutta huomioi, että korvauksen suuruuteen vaikuttaa saamasi käyttöhyöty ja tavaran arvonalennus käytön takia. Et siis yleensä saa korvausta sen mukaan, paljonko tavarat maksoivat sinun ne ostaessa.

Vahingoittuneet matkatavarat

Vahingoittuneet matkatavaran korvaukset ovat myös mahdollisia. Tällöin sinun on kuitenkin pystyttävä todistamaan, että lentoyhtiö on vahingon takana, eikä se esimerkiksi ollut seurausta matkatavaran laadusta tai siinä olleesta rakenteellisesta viasta. Ei siis ole ollenkaan hullumpi idea ottaa kuvaa matkalaukusta ennen matkalle lähtöä!

Artikkeli jatkuu alempana
Löydä parhaat aktiviteetit tähän kohteeseen ja osta liput etukäteen!
Artikkeli jatkuu...

Korvaus lennon peruuntumiseta

Ohjeet korvausten hakuun

Entäpä sitten kun lento on myöhässä, peruuntunut tai matkatavarasi kadoksissa? Miten voit hakea sinulle kuuluvia korvauksia? Ne eivät nimittäin todellakaan tule tilillesi automaattisesti.

Korvauksen hakeminen lennon myöhästymisestä tai peruuntumisesta on varsin helppoa, siitäkin huolimatta ettei moni tätä tee. Jokaisen lennon peruuntumisen tai myöhästymisen yhteydessä kannattaa varmistaa oletko oikeutettu korvauksiin.

Tässä vinkit kuinka sinun tulee toimia jos lento on myöhässä, peruuntunut tai joudut matkatavaraongelmiin.

Kuinka toimia kun lento myöhästyy tai peruuntuu?

Jos lentosi viivästyy, sinun kannattaa heti pyytää todistus lennon myöhästymisestä. Tämä on englanniksi joko Flight Delay Certificate tai Confirmation of Flight Delay. Hae korvausta myöhästyneestä lennosta suoraan lentoyhtiöstä liittämällä hakemukseen tiedot lipuista ja muista kuiteista, kuten esimerkiksi junalipuista, jotka jäivät käyttämättä myöhästymisen takia.

Korvausvaatimuksesta on hyvä käydä ilmi seuraavat tiedot:

 • Sinun nimesi ja yhteystietosi
 • Mikä lento oli kyseessä, mukaan lukien lentoyhtiö, lennon numero ja lennon päivämäärä
 • Mistä valituksessa on kyse (myöhästyminen vai peruuntuminen)
 • Mitä korvausta vaadit ja miksi olet siihen oikeutettu

Euroopan sisäisillä ja sieltä lähteviltä lennoilla voit käyttää EU:n omaa valituslomaketta. Sen voi lähettää suoraan lentoyhtiöille sähköpostitse. Jos lähetät oman korvausvaatimuksen, viestissä kannattaa ehdottomasti mainita Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus N:o 261/2004, joka määrittelee oikeutesi korvauksiin.

Samoin voi toimia kun kyseessä on peruuntunut lento tai jatkolentoon liittyvät ongelmat. Pidä tallessa kaikki lentoyhtiön lähettämät viestit, esimerkiksi ilmoitus peruuntumisesta, sekä liput ja muut kuitit.

Huomioi, että korvauksia tulee hakea mahdollisimman pian. Usein asiat kannattaa pistää alulle jo lentokentällä pyytämällä juuri esimerkiksi todistus lennon peruuntumisesta tai myöhästymisestä. Korvausvaatimuksen käsittely voi kestää muutamiakin viikkoja ja suosituksen mukaan sen kesto saa olla noin 8 viikkoa.

Mikäli vastausta ei ala kuulua tai lentoyhtiö kieltäytyy korvauksista, kannattaa sinun olla yhteydessä yrityksiin, jotka tarjoavat apua tällaisissa tilanteissa.

Mistä apua korvauksien hakuun?

Jos korvaus peruuntuneesta lennosta tuntuu liian hankalalta tai lentoyhtiö kieltäytyy korvausvaatimuksistasi, kannattaa sinun olla yhteydessä korvausvaatimuksia hoitaviin yrityksiin. Tällainen on esimerkiksi AirHelp, joka tarkistaa hakemuksesi ja auttaa hakemaan korvauksia puolestasi. Yhtiö ei velvoita palvelumaksua, mikäli korvaus myöhästyneestä lennosta ei mene läpi.

Yrityksiin kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä, mikäli et ole varma ovatko korvausvaatimuksesi aiheellisia tai kielteinen päätös lainvoimainen. Yhteydenotot eivät maksa mitään, joten et menetä mitään!

Artikkeli jatkuu alla
Hae korvausta myöhästyneestä tai peruuntuneesta lennosta tästä palvelusta!
Lentoliput osamaksulla
Artikkeli jatkuu...

Mitä tehdä matkalaukkuongelmien korvausvaatimusten kanssa?

Mikäli matkalaukkusi ei saavu perille samaan aikaan kuin sinä, pyydä heti lentoaseman saapumisaulasta PIR-lomake (Property Irregularity Report). Muista pyytää siitä itsellesi kopio ja pidä se tallessa.

Kun matkatavarat sitten saapuvat, tee 21 vuorokauden kuluessa korvausvaatimus. Liitä tähän hakemukseen jäljennös PIR-lomakkeesta sekä kuitit aiheutuneista vahingoista. Säilytä kopiot kuiteistasi.

Jos matkatavaroita ei kuulu 21 päivään mennessä, voit tehdä korvausvaatimuksen kadonneesta matkalaukusta. Tähänkin korvausvaatimukseen täytyy liittää PIR-lomake, luettelo matkalaukun sisällöstä ja tuotteiden arvoista sekä hankinta-ajankohdista. Mikäli sinulla on tavaroille kuitit vielä tallessa, nekin kannattaa liittää hakemukseen.

Matkatavaroiden vahingoittuessa tee vahinkoilmoitus välittömästi täyttämällä PIR-lomake. Tämän lisäksi sinun tulee tehdä kirjallinen ilmoitus lentoyhtiölle viimeistään seitsemän päivän kuluessa matkatavaran vastaanotosta. Ota myös valokuvia, sillä ne voivat auttaa korvauksen saamisessa.

Mikäli korvausvaatimusten kanssa on ongelmia, voit olla yhteydessä apua tarjoaviin yrityksiin. Tämä on usein vaikein korvaushakemus, koska lentoyhtiöt vaativat runsaasti todisteita matkalaukun sisällöstä sekä siitä, että rikkoontuminen johtui esimerkiksi juuri heidän toiminnastaan. Tällöin ulkopuolinen apu voi olla suureksi hyödyksi.

ApolloApollo

Matkavakuutus

Matkavakuutus

Entäpä sitten matkavakuutus? Vaikuttaa matkavakuutuksen olemassa olo tai sen olemattomuus siihen, mikä lennon myöhästymisen korvaus on?

Pääsääntö on se, että korvaus myöhästyneestä lennosta kuuluu lentoyhtiöiden korvattavaksi edellä mainituilla ehdoilla, eikä tähän vaikuta sinun matkavakuutus. Mikäli kuitenkin myöhästyt lennolta omasta syystä tai se peruuntuu poikkeuksellisista olosuhteista johtuen, voi matkavakuutus korvata myöhästymisestä aiheutuneet kustannukset.

Samalla tavalla korvaus peruuntuneesta lennosta kuuluu myös lentoyhtiöille, eikä matkavakuutuksen olemassa olo vaikuta siihen niin kauan kuin peruutus johtuu lentoyhtiöstä eikä siihen ole vaikuttaneet poikkeukselliset olosuhteet. Mikäli matkan peruuntuminen johtuu vaikkapa sairastumisestasi, voi matkavakuutus korvata matkan peruuntumisen.

Matkavakuutus on hyvä olla aina myös matkatavaroiden vakuuttamisen kannalta. Tämä voi antaa lisäturvaa ongelmien varalle, sillä matkavakuutukset korvaavat yleensä välttämättömien tarvikkeiden oston aina, kun matkalaukut eivät saavu kohteeseen viimeistään kuuden tunnin sisällä.

Kannattaako matkavakuutuksen hankinta?

Siispä onkin tärkeä ymmärtää, että korvaus peruuntuneesta lennosta tai sen myöhästymisestä kuuluu yleensä lentoyhtiölle. Korvauksen saamiseen ei vaikuta sinun matkavakuutuksesi, vaan yllä luetellut ehdot. Korvausta kannattaa siis lähteä vaatimaan suoraan lentoyhtiöltä ja tähän voit saada apua AirHelpiltä.

Mutta matkavakuutus on silti turva tilanteissa, joissa lentoyhtiöt eivät ole korvausvelvollisia. Tällaisia tilanteita voivat olla poikkeukselliset olosuhteet tai sinusta johtuvat myöhästymiset tai peruuntumiset. Näissä tilanteissa sinun on silti mahdollista saada korvauksia, mikäli sinulla on matkavakuutus.

Matkavakuutuksia on monenlaisia, joten sinulla on runsaasti valinnanvaraa. Valittavana on muun muassa jatkuvasti voimassa olevia ja määräaikaisia matkavakuutuksia. Jopa luottokorttiin liitetty edullinen matkavakuutus voi olla hyvä valinta. Tällainen on esimerkiksi Norwegianin luottokortti, johon sisältyy matkavakuutus kaikille kortilla ostetuille matkoille.

Matkapojat

Löydä upeita matkatarjouksia 2024/25 lomiin! Rantalomia, kiertomatkoja, risteilyjä ja paljon muuta!

Etsi matkoja

Muista aina kysyä oikeudestasi korvauksiin!

Jos siis lentosi ovat myöhässä, peruttu tai matkalaukkusi kadoksissa, muista aina täyttää lennon myöhästyminen –korvausvaatimus. Tämä onnistuu kätevästi olemalla yhteydessä lentoyhtiöön tai korvausvaatimuksissa auttavien yritysten avulla. Totuus on nimittäin se, että hurjan suuri määrä korvauksiin oikeutetuista ei koskaan hae korvauksia.

Tämän lisäksi, muista aina hankkia matkavakuutus matkaasi. Silloin kun et ole oikeutettu lentoyhtiöiden korvauksiin, voit silti saada apua matkavakuutuksestasi!

BOTTOM

Tutustu viikon matkaetuun ja varmista loma parhaaseen hintaan!

Tutustu tästä

Lue lisää aiheeseen liittyvää:

Jätä kommentti